Aannemersbedrijf Gebr. Kok kent een rijke historie. Het bedrijf bestaat al van voor 1875 en is opgericht door de heer Kok. Hij vestigde zijn bedrijf aan de Weemstraat in Didam. Het kantoor en de loods is later verhuisd naar de Dijksestraat, wat tot op heden nog altijd de huidige thuisbasis is.

Gebr. Kok is een echt familiebedrijf. Het bedrijf is over 4 generaties van vader op zoon overgenomen en is nu in eigendom door de broers Roy en Reem Kok.

Gebr. Kok is bij vele historische bouwwerkzaamheden in Didam en omgeving betrokken geweest, bekende gebouwen als het Albertusgebouw en de markthal in Didam zijn gebouwd en verbouwd. Voor meer informatie raadpleeg de tabbladen:

Het Dijkmagazijn Aerdt is in 1879 in opdracht van het Polderdistrict Herwen, Aerdt en Pannerden gebouwd. Het gebouwtje is in eigendom van het waterschap, is in 2006 gerestaureerd en is een Rijksmonument.

Het polderdistrict kocht in 1878 voor f 100,– een stukje grond “geleegen aan den binnenteen van den Aerdtschen Dijk”. De bouw in 1879 werd voor f. 3.155,– gegund aan Mathijs Kok, metselaar te Didam en mede-aannemers J.H. Verheijen, timmerman te Pannerden en A. van Dulmen, metselaar te Didam.

bron: Watererfgoed Waterschap Rijn en IJssel (http://watererfgoed.wrij.nl/165-dijkmagazijn-aerdt.html)

De Didamse markthal is ontworpen volgens de stijl van de Delftse School. Grote deuren vormden de toegang tot de hal. Op 2 april 1951 werd de markthal officieel in gebruik genomen nadat pastoor Janssen de hal had ingezegend.

Door de groei van de veemarkt maar ook de koopwarenmarkt besloot het ambitieuze marktbestuur in 1955 tot de bouw van een tweede hal van ongeveer 250 m², haaks op de oorspronkelijke hal aan de Kerkstraat.

Gemeentearchitect P.A.T. Smulders was wederom verantwoordelijk voor het ontwerp en aannemer Kok mocht het werk uitvoeren voor ƒ 25.956,–, exclusief de stelpost spanten van ƒ 4.020,–. Tijdens de meimarkt van 1956 kon de (beperkte) tweede hal in gebruik worden genomen. Vervolgens werd deze tweede hal in 1958 alweer uitgebreid (12,5 meter langer). De nieuwe gemeentearchitect C.J. Bisschop ontwierp de tekening en aannemer Kok mocht het bouwen omdat hij de laagste inschrijver was met een bedrag van ƒ 13.883,–.

bron: OVD Didam (http://www.ovd-didam.nl)

Het  eerste gedeelte van het St. Albertusgebouw is opgericht in 24 september 1895. Reeds in mei 1895 werd het werk aanbesteedt en voor fl. 2.316,- door M. Kok werd gegund. Het eerste gedeelte betrof een apart gebouw voor de verpleging van lijders en besmettelijke ziekten.